ANASAYFA

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Perşembe

açık

16℃

Cuma

kapalı

16℃

Cumartesi

açık

16℃

Pazar

açık

15℃

HAVA DURUMU

16℃

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

A-)TEŞKİLAT YAPISI:Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanlığına bağlı bir birimdir.Mali Hizmetler Müdürlüğü, giderler ve gelirler bölümü olarak iki ana kola ayrılmış olup, giderler bölümü Muhasebe Biriminden oluşmaktadır.

B-) ÇALIŞMA ALANLARI:Mali Hizmetler Müdürlüğü yasalar ve mevzuat çerçevesinde Belediyeye bağlı birimlerin bütün harcamalarını Devlet Harcama Belgeleri Yönetmenliği’ne uygun olarak düzenlenmesini, Bütçe ödenekleri içerisinde tahakkuklaştırarak ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

    İdarenin stratejik planlarına uygun olarak izleyen iki yılın Bütçe tahminlerini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe tertip ve ödeneklerine uygun olarak yapılan harcamaların ödemelerini gerçekleştirmek, Belediye gelirlerinin Bütçe kayıtlarına uygun olarak tarh ve tahsilini düzenlemek, Belediyenin Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Meclis Encümen kararlarına göre tespit edilen tüm gelirlerini toplamak ve aynı mevzuat çerçevesinde giderleri ödemek, Belediyenin gelir ve gider bütçesini hazırlamak, Belediyenin her türlü gelirine ait tarifelerini hazırlamak ve Belediye meclisine sunmak, Tahakkuk etmiş ve verile emri düzenlenmiş ödemelerin yapılmasını temin etmek, Dairelerin çalışması ile ilgili bütün defter, makbuz, basılı kağıt, çek vb. malzemeleri zamanında temin edip, muhafaza altına almak, Personele ait tüm gelir vergisi, sigorta birimi, emekli sandığı kesenekleri ve diğer emanetlerinin zamanında yatırılması, Şehrimizdeki asker ailelerinden muhtaç olanlara, 4109 sayılı yasa gereği tahkikat evraklarının hazırlanarak komisyona sunulması, Komisyon kararlarını encümene sunarak, masraf tahakkuk ve ödemelerinin yapılması. Muhasebe ile İlgili bütün yazışmaların yapılması, defterlerinin tutulması ve kıymetli evrakların teftiş süreleri içerisinde muhafazasının yapılması. Bu yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilmiş olan bölümlere ait görevlerin zamanında uygun yapılmasını sağlamak, Bütçe kesin hesabını hazırlayarak Sayıştay’a yönetim dönemi hesabını vermek.