ANASAYFA

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Cumartesi

açık

21℃

Pazar

açık

16℃

Pazartesi

açık

16℃

Salı

az bulutlu

15℃

Çarşamba

açık

16℃

HAVA DURUMU

21℃

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

TEŞKİLAT YAPISI

Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde; Yazı İşleri Birimi, Basın Birimi, Sosyal Medya Yönetimi, Tanırım Birimi, Çağrı Merkezi ve Halk Masası Birimleri görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunduğu 16 personel ile hizmetleri yürütmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Belediyenin kurumsal kimliğini güçlendirmek, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı sağlamak ve etkili bir halkla ilişkiler çalışması yürütmek, Kent halkının yönetime katılımını sağlamaya, halkın inisiyatifini arttırmaya ve yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi, yapılan işlerin duyurulması ve Belediyenin kurumsal imajının olumlu olarak güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, Belediye hizmetlerinin tanıtımını sağlayacak genel ve özel araştırmalarla projeler hazırlamak, gerektiğinde bu projeleri uzman kişi veya ajanslara yaptırmak, Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak basın açıklaması, kitap, kitapçık, el ilanı, bülten, broşür, sosyal medya, web sayfası vb. çalışmaları içerik olarak hazırlayıp bu materyalleri yayınlamak, Yerel ve ulusal düzeyde periyodik (günlük, haftalık, aylık vb.) yayın yapan gazetelerde, medyada Belediyeyle ilgili haberlerin takip edilerek Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili Müdürleri bilgilendirmek, gerekli işlemlerin yapılmasını takip edip ve sonuçlandırmak, bununla ilgili her çalışmada Başkana düzenli olarak bilgi vermek, Belediye Başkanının kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördüğü açıklama, duyuru, tekziplerin yayın organlarına duyurulması yönünde organizasyon yapmak, Başkanın ve ilgili birimlerin basın toplantılarını organize etmek, Çeşitli alanlarda (etkinlik, açılış, ziyaret, vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin yapılmasını ve arşivlenmesini sağlamak, Çeşitli hizmet tanıtımları için video hazırlamak ve arşivlenmesini sağlamak, Belediyenin faaliyetlerinde ve tanıtımında kullanılan her türlü basılı materyal (kitap, kitapçık, broşür, gazete vb.) ile tüm dış mekan çalışmalarının kurumsal kimliğe uygun olarak tasarımını yapmak ve basmak, , Belediyenin çalışmalarıyla ilgili olarak, yayın kuruluşlarından gelen taleplerin (çekim, röportaj) değerlendirilmesini ve organizasyonlarını yapmak, Belirli gün ve haftalarda Belediyeye bağlı Müdürlükler tarafından yapılacak her türlü organizasyon ve etkinliğin duyurusunu ve tanıtımını yapmak. Vatandaşlar tarafından tüm platformlardan (Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Web Sitesi,  Halk Masası vb.) gelen şikâyet, öneri, konularının kısa zamanda ilgili Müdürlüklere bildirilmesi, takip edilmesi ve vatandaşa geri dönülerek bilgi verilmesini sağlamak, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bilgi ve Belgeye erişilmesi işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, CİMER (Doğrudan Cumhurbaşkanlığı) ve Açık Kapı (Kaymakamlık) başvuru sistemlerinden gelen dilekçe ve başvuruları değerlendirerek, ilgili birimlere yönlendirip, sonuçlarını başvuru sahiplerine bildirmek, Belediye birimlerinin ve Belediyeyi arayan vatandaşların telefon haberleşmesini sağlamak, resmi ilanların yazışma ve takiplerinin yapılmasını sağlamak.