ANASAYFA

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Perşembe

açık

13℃

Cuma

hafif yağmur

13℃

Cumartesi

hafif yağmur

12℃

Pazar

parçalı az bulutlu

10℃

Pazartesi

parçalı az bulutlu

14℃

HAVA DURUMU

13℃

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE TEŞKİLAT YAPISI 

Müdürlük 5393 Sayılı Belediye Yasasının 48-49 Maddeleri ve 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ’’Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe’’ uygun olarak Belediye Meclisinin 06/05/2014 Tarih ve 104 Sayılı kararıyla kurulmuş olup, Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve ve Eğitim Müdürlüğünün 25/06/2014 tarih ve 478/13136 sayılı emri ile Ayhan İPEK’in Emlak ve İstimlak Müdürü olarak, Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve ve Eğitim Müdürlüğünün 25/06/2014 tarih ve 480/13141 sayılı emri ile ise, Hakan ESEN’in Şef olarak, Koray HIDIR’ın Emlak İşleri Memuru olarak Ulaş ERDOĞAN’ın ise büro memuru olarak atanmaları neticesinde 30/06/2014 tarihinde fiilen faaliyete başlamıştır.

Bilahare Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 860 sayılı emri ile Harita Kadastro Teknikeri Aykut YÖRÜKOGLU ve Alper KOLA adlı personelin de görevlendirilmesi ile birlikte Müdürlük halen; 1 adet Müdür, 1 adet Şef, 1 adet Harita Kadastro Teknikeri , 1 adet Emlak İşleri Memuru ve 2 adet büro Memuru olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermektedir.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ ;

    Beş yıllık İmar Programı ve İmar Planı gereği, ihtiyaç duyulan yol, yeşil alan, park ve otopark gibi ihtiyaçlara binaen, Genel Hizmet Alanı olarak ayrılmasında kamu yararı olduğu kanaatine varılan, gerçek ve tüzel kişiler mülkiyetindeki yerlerin 2942/4260 Sayılı Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırılmasının yapılması. Hazine ve Diğer Kamu Kurumlan adına kayıtlı olup, Belediyemize tahsis edilmiş olan taşınmazların, İmar Planındaki amacı ve devir sözleşmesindeki hükümler doğrultusunda teslim alınıp, Belediye ve Kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesi. İmar planında kamu kurumlarına ayrılan alanda kalan Belediyemize ait taşınmazların Belediye Meclisince alınacak karar doğrultusunda devir veya tahsis işlemlerinin yapılması, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş müstakil konumdaki parsellerin Belediyemiz Meclisince alınan karar doğrultusunda, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satılması, hisseli ve İmar açısından şuyulu parsellerin ise Belediye Encümenince oluşturulacak kıymet takdir komisyonu kararı doğrultusunda satış işlemlerinin yapılması. Özel ve tüzel şahıslar ile resmi kurumlara ait taşınmazların Belediye Meclis onayı doğrultusunda satın alınması, kendi kurum taşınmazlarımız ile takas edilmesi, değerlendirilmesi, Özel ve tüzel şahıslar ile kamu ve özel kurumlara ait hisseli ve şuyulu taşınmazların Belediye ve kamu yararı doğrultusunda, Bandırma Belediye Meclisi kararı neticesinde satın alınması ve değerlendirilmesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na göre kiraya verilmesi ve Mülkiyeti Belediyemize ait olmayıp Belediyemiz tarafından kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralama işlemlerinin yapılması. Belediye mülkü bina ve taşınmazlara ait Elektrik, Doğalgaz, Telefon, Su gibi hizmetlere ait abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, abonman, depozito ve güvence bedeli ödemelerinin yapılması, iade alınacak bedellerin iadesinin sağlanması, 9.Belediyemize ait taşınmazlar üzerindeki muhtemel işgallerin önlenmesi, tespit edilen işgaller hakkında günün şartlarına göre ecrimisil tahakkuk ve tahsili ile gerekenler hakkında yasal işlem başlatılması. 10.Belediyemize ait taşınmaz malların envanterinin çıkartılması ve güncel tutulması 30 Mart 2014 tarihinden önce Köy tüzel kişiliğine sahipken, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında mahalle olarak Belediyemiz bağlısı olan mahallelerdeki muhtarlık binası, mahalle kahvesi, süt toplama merkezi, düğün salonu, kantar ve umumi WC gibi taşınmazların hem Bandırma Belediyesi hem de mahalle halkının ihtiyaç ve menfaatleri doğrultusunda kiralama işlemlerinin yapılması. Belediye sınırları içinde süre gelen hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almayı hedefleyen çalışmalara katkı verilmesi. P.T.T, sağlık tesisi, muhtarlık binası, okul yeri binası, vb. kamu kuruluşlarının ihtiyaçları olan bina veya arsaların Belediyemiz imkanı dahilinde kiralama ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi.