ANASAYFA

Etik Komisyonu

Loading...

Çarşamba

hafif yağmur

10℃

Perşembe

hafif yağmur

10℃

Cuma

parçalı bulutlu

9℃

Cumartesi

az bulutlu

9℃

Pazar

kapalı

12℃

HAVA DURUMU

10℃

                  BELEDİYE ETİK KOMİSYONU

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

   13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince ilk olarak 19.05.2005 kurulunca oluşturulan etik kurulumuz en son  Belediye Başkanlığımızca 13.05.2022 tarihli ve 380 sayılı Başkanlık oluru ile 3 yıl süreyle yeniden belirlenmiştir

   Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

   Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

    Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde  “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

Etik Davranış İlkeleri

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

• Halk hizmet bilinci

• Hizmet standartlarına uyma

• Amaç ve misyona bağlılık

• Dürüstlük ve tarafsızlık

• Saygınlık ve güven

• Nezaket ve saygı

• Yetkili makamlara bildirim

• Çıkar çatışmasından kaçınma

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

• Savurganlıktan kaçınma

• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

• Mal bildiriminde bulunma

               Etik komisyonumuz

İsmail AY başkan yardımcısi

Av. Fatoş AKAN Hukuk İşleri müdür v.

Mehmet ÖZ insan kaynakları ve eğitim müdür Vekili den olusmaktadir