ANASAYFA

Etik Komisyonu

Loading...

Cuma

kapalı

37℃

Cumartesi

parçalı bulutlu

20℃

Pazar

açık

21℃

Pazartesi

açık

21℃

Salı

parçalı az bulutlu

22℃

HAVA DURUMU

37℃

BELEDİYE ETİK KOMİSYONU

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

 

            5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 08.06.2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin Atanmasına ilişkin 2004/7791 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.09.2004 tarih ve 25578 Sayılı Resmi Gazetede , Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

     Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde  “ Etik Günü” , aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasının kararlaştırılmıştır.

ETİK KOMİSYONUMUZUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

   13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince ilk olarak 19.05.2005 tarihinde oluşturulan etik kurulumuz 13.05.2022 tarihli ve 380 sayılı Başkanlık oluru ile üç yıl süreyle yeniden belirlenmiştir.

   Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir .Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

            Etik Komisyonunda görev yapmakta olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Mehmet ÖZ ile Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. Fatoş AKAN T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 08-11 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Etik Eğitici Eğitimi Programına” katılarak katılım belgesi almaya hak kazanmıştır. Etik Eğitici Katılım Belgesi doğrultusunda ülkemizde her yıl 25 Mayıs günü “Etik Günü” , aynı günün yer aldığı hafta “Etik Haftası” olarak kutlanmakta olup Etik Haftası kapsamında etik eğitimi verilecektir.

 

 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

• Halk hizmet bilinci

• Hizmet standartlarına uyma

• Amaç ve misyona bağlılık

• Dürüstlük ve tarafsızlık

• Saygınlık ve güven

• Nezaket ve saygı

• Yetkili makamlara bildirim

• Çıkar çatışmasından kaçınma

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

• Savurganlıktan kaçınma

• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

• Mal bildiriminde bulunma

 

ETİK KOMİSYONU

İsmail AY                              Av. Fatoş AKAN                              Mehmet ÖZ

Belediye Başkan Yrd.       Hukuk İşl.Müd.Vek.                   İnsan Kyn ve Eğt.Müd.Vek.