ANASAYFA

SATIŞ İLANI

Loading...

Perşembe

az bulutlu

28℃

Cuma

parçalı az bulutlu

25℃

Cumartesi

açık

20℃

Pazar

açık

21℃

HAVA DURUMU

28℃

SATIŞ İLANI
20 Kasım 2023 Pazartesi

 

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

        

            1-Mülkiyeti Belediyemize ait Büyük Ova Koruma alanı içerisinde beyanı bulunan Aksakal  Mahallesi 2433  parsel , 9.500,00 m2 tarla , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 6.650.000,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 199.500,00-TL dir.      

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 1425 ada 36 parsel , 249,99 m2 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 774.969,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 23.249,07-TL dir.      

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.    

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 414 ada 34 parsel , 252,28 m2 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 819.910,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 24.597,30-TL dir.      

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  

            4-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 414 ada 35 parsel , 290,58 m2 1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 944.385,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 28.331,55-TL dir.      

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.   

            5-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 1492 ada 37 parsel , 1.361,57 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 4.493.181,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 134.795,43-TL dir.  

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  

            6-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 413 ada 46 parsel , 429.78 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 1.396.785,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 41.903,55-TL dir.  

             Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  

 

 

             

            7-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 1417 ada 1 parsel , 118.98 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa 356.940,00-TL ve 600 Evler Mahallesi 1417 ada 2 parsel , 215.77 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa 647.310,00-TL olmak üzere toplam 1.004.250,00-TL muhammen satış bedeliyle blok olarak 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 1.004.250,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 30.127,50-TL dir.  

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

            8-Mülkiyeti Belediyemize ait  600 Evler Mahallesi 1417 ada 3 parsel , 409.20 m2  1/1000 Ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planında E:0.65, Y. en çok:7.50 m Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa , 01.11.2023 tarih ve 1203 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 1.227.600,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

         Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 36.828,00-TL dir.  

            Taşınmazın ilk ihalesi 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.   

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.  

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Ozan ONUR  

                                                                                          Belediye Başkanı a.

                                                                                                             Belediye Başkan Yardımcısı