ANASAYFA

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Loading...

Perşembe

açık

16℃

Cuma

kapalı

16℃

Cumartesi

açık

16℃

Pazar

açık

15℃

HAVA DURUMU

16℃

DİĞER HABERLER
Duyurular
DUYURU
22 Mayıs 2024 Çarşamba
Ada içi düzenlemesi
Sunullah Mahallesi 2379 Ada İçi Düzenlemesi
14 Mayıs 2024 Salı
Ada içi düzenlemesi
Sunullah Mahallesi 2371 Ada İçi Düzenlemesi
14 Mayıs 2024 Salı
Ada içi düzenlemesi
Ömerli Mahallesi 132 Ada İçi Düzenlemesi
14 Mayıs 2024 Salı
HABER
BANDIRMA PIRIL PIRIL !
03 Mayıs 2024 Cuma
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
27 Temmuz 2022 Çarşamba

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

        

            Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 409 ada 27 parselde 11.714,99 m2 ve 409 ada 28 parselde 29.430,89 m2 tarla blok olarak ,06.07.2022 tarih ve 631 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren 29 yıllığına, ilk yıl senelik 26.000,00-TL muhammen kira bedelliyle diğer yıllar artışı önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı 29 yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 22.620,00-TLdir. 

            Taşınmazın ilk ihalesi 10/08/2022 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi gereği yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde ikinci ihalesi 17/08/2022 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.