ANASAYFA

GYARİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Loading...

Pazar

açık

36℃

Pazartesi

açık

25℃

Salı

açık

26℃

Çarşamba

açık

26℃

Perşembe

açık

25℃

HAVA DURUMU

36℃

DİĞER HABERLER
Ada içi düzenlemesi
Hacıyusuf Mahallesi 1459 Ada İçi Düzenlemesi
19 Temmuz 2024 Cuma
Ada içi düzenlemesi
İhsaniye Mahallesi 577 Ada İçi Düzenlemesi
27 Haziran 2024 Perşembe
Ada içi düzenlemesi
100.Yıl Mahallesi 2399 Ada İçi Düzenlemesi
27 Haziran 2024 Perşembe
Duyurular
SATIŞ İLANI
24 Haziran 2024 Pazartesi
GYARİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
10 Mayıs 2023 Çarşamba

 BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI)

          

            1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1364 ada 7 no.lu 8.73 m2 alanlı baca yeri vasıflı parselin 34.920,00-TL ve 600 Evler Mahallesi 1364 ada, 5 no.lu 560,89 m2 alanlı arsa vasıflı parselin  üzerindeki M:73.79 m2 kısmında TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı ve 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planına göre yol alanında kalan kısmını bedelsiz terk etmek şerhi ile 2.243.560,00-TL muhammen bedel üzerinden , Meclis ve Encümen kararına istinaden blok olarak toplam 2.278.480,00-TL muhammen satış bedeliyle ,26.04.2023 tarih ve 412 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile satılacaktır.

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 68.354,40-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            2-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 354 ada 13 no.lu 142,73 m2 lik 1/1000 Ölçekli Edincik Revizyon İmar Planında H:5.50, Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa 142.730,00-TL ve  Edincik Mahallesi 354 ada 38 no.lu 89,20 m2 lik 1/1000 Ölçekli Edincik Revizyon İmar Planında H:5.50, Küçük Sanayi alanı içerisinde kalan arsa 89.200,00-TL muhammen bedel üzerinden , Meclis ve Encümen kararına istinaden blok olarak toplam 231.930,00-TL muhammen satış bedeliyle ,26.04.2023 tarih ve 414 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile satılacaktır.

            Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 6.957,90-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  

            3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/28 adresindeki yazıhane ,  05.04.2023 tarih ve 354 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 1.600,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.728,00-TLdir.

            4-Mülkiyeti Belediyemize ait Levent Mahallesi Kültür Sokak No:12 adresindeki işyeri,  15.03.2023 tarih ve 294 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 1.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

            Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.080,00-TLdir.        

            Taşınmazların ilk ihaleleri 24/05/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 31/05/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

                                                                                                             Ozan ONUR  

                                                                                          Belediye Başkanı a.

               Belediye Başkan Yardımcısı