İMAR DURUMU BAŞVURUSU ÖNCESİNDE GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLARI
10.  1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.  1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
12.  VAZİYET PLANI 1/200 – 1/100 ÖLÇEK (3 TAKIM) (TARIMSAL TESİSLER İÇİN)
13.  MİMARİ AVAM PROJE ÖRNEĞİ (3 TAKIM)(TARIMSAL TESİSLER İÇİN)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
5.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVCUT RUHSAT DOSYASINDA OLMAMASI DURUMUNDA İSTENİLECEK

7.      DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8.      İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
9.      BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
10.    TEİAŞ
11.    UEDAŞ
12.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
15.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU