Paşabayır Mahallesi 18. Madde Uygulaması

Paşabayır Mahallesi 18. Madde Uygulaması

Paşabayır Mahallesi 18. Madde Uygulaması

Belediyemiz Paşabayır Mahallesi 18 Pafta 1184 ada 686-722-1544-1545 ve 1693 nolu parseller üzerinde uygulanan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine ilişkin Dağıtım cetvelleri ve Parselasyon Planları 12/05/2015-12/05/2015 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilecektir.Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >