İlçemiz, Ayyıldız Mahallesi 910 Ada 40 Nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz, Ayyıldız Mahallesi 910 Ada 40 Nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz, Ayyıldız Mahallesi 910 ada 40 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 03.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.06.2016 tarih ve 813 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

19.09.2016

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >