İlçemiz 600 Evler Mahallesi 400 Ada 666, 272, 27,3, 274, 487 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Değişikliği Teklifi

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 400 Ada 666, 272, 27,3, 274, 487 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan Değişikliği Teklifi

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 400 ada 666, 272, 27,3, 274, 487 parsellere ait 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Uygulama İmar planı değişikliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.05.2016 tarih ve 690 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

29.06.2016

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >