İlave Uygulama İmar Planı İlanı

İlave Uygulama İmar Planı İlanı

İlçemiz Edincik Mahallesi Hıdırköy-Bezirci-Sazlıdere mevkiinde bulunan 23 adet Rüzgar Enerji Santraline ilave kurulması planlanan 7 adet Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 03.12.2015 tarih ve 167 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  İlave Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 1225 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >