İlan

İlan

İlçemiz Paşabayır Mahallesi 61 ada 3 parselde  ‘ Konut Alanı’  amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.06.2021 tarih ve 675 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 05.08.2021Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >