İlan

İlan

İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 338 ada 1 parselde ‘Bitişik Nizam 7 kat Ticaret Alanı’  olarak belirlenen taşınmazın yapılanma koşullarında ‘ Bitişik Nizam 8 Kat Ticaret Alanı ’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.12.2020 tarih ve 1159 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 26.01.2021

 Eklenme Tarihi: 26 Ocak 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >