İlan

İlan

İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 2248 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-24-25 ve 28 nolu parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 25.05.2021 - 25.06.2021 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >