İlan

İlan

İlçemiz, Erikli Mahallesi 330 parsele yönelik 1/1000 ölçekli ‘Yenilenebilir Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı’ amaçlı Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.05.2017 tarih ve 656 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

20.06.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.

 


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >