İlan

İlan

İlçemiz, 100. Yıl Mahallesi 1662 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Özel Eğitim Tesis Alanı amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 06.07.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.09.2017 tarih ve 1051 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

17.10.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >