İlan

İlan

İLAN

İlçemiz Hacıyusuf Mahallesi 171 adada  ‘İmar Hattının Düzenlenmesi’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.07.2018 tarih ve 786 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur. 14.08.2018Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >