İlan

İlan

İlçemiz İhsaniye Mahallesi 289 ada 14 parsel Bandırma Revizyon İmar Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ lejantı fonksiyon değişikliği amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.07.2020 tarih ve 396 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.12.2020Eklenme Tarihi: 02 Aralık 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >