İlan

İlan

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 2477 ada 13 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 29.09.2020 tarih ve 664 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.Eklenme Tarihi: 02 Kasım 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >