İlan

İlan

İlçemiz, 17 Eylül Mahallesi 492 ada 1, 2 nolu parseller ve Paşabayır Mahallesi 1591 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Trafo Alanı amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.07.2017 tarih ve 828 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

14.08.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >