İlan

İlan

İlçemiz, Kayacık Mahallesi 2566 ada 1 parsellere ait  ‘Konut Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.05.2019 tarih ve 440 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.07.2019Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >