İlan

İlan

İlçemiz 100. Yıl Mahallesi 1091 adanın kuzeyindeki Park Alanında ‘Trafo Alanı’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 07.03.2019 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28.05.2019 tarih ve 437 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2019Eklenme Tarihi: 27 Haziran 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >