İlan

İlan

İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 2269 ada 12, 13, 15, 16, 23 ve 24 parseller Bandırma Revizyon İmar Planında ‘Özel Eğitim Tesis Alanı’ lejantı fonksiyon değişikliği amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 29.09.2020 tarih ve 662 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2020Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >