İlan

İlan

İLAN

 

İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 682 ada 165 parsele ait ‘İmar Hattını Düzenlenmesi’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19.03.2019 tarih ve 276 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 09.04.2019Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >