İlan

İlan

İlçemiz, Sunullah Mahallesi 1977 ada 8 parsele ait  ‘Yurt Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 195 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 13.03.2019Eklenme Tarihi: 13 Mart 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >