İlan

İlan

İlçemiz, Kirazlı Mahallesi 219 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 347 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11.04.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.

 


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >