İlan

İlan

İLAN

 

İlçemiz, Doğruca Mahallesi 1190, 1191, 1193 ve 2523 nolu parsellere ait  ‘Sanayi Tesis Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2018 tarih ve 782 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 14.08.2018Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >