İlan

İlan

Belediyemiz İhsaniye Mahallesi sınırları içerisindeki 575 ada, 275-276-257-238-236-235-234-233-239-64-21-65-69-41-220-221-222-223-148-149-150-242-101-100-87-259-212-258-260-261-262-26-263-264 parseller ve 235 ada, 20-21-18-22-23-17-16-199 parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulaması çalışmalarına ait Dağıtım cetvelleri ve Parselasyon Planları 08/02/2017-09/03/2017 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >