İlan

İlan

İlçemiz 600 Evler Mahallesi 381 ada 4, ve 17 parseller Bandırma Revizyon İmar Planında ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ lejantı fonksiyon değişikliği amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 29.09.2020 tarih ve 654 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 23.10.2020Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >