İlan

İlan

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarına 1 adet Plan Notunun ilave edilmesi amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.06.2021 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 28.09.2021 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 19.10.2021Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >