İlan

İlan

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarına 1 adet Plan Notunun yürürlükten kaldırılması amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.01.2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 24.02.2020Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >