İlan

İlan

İlçemiz, 17 Eylül Mahallesi 1989 ada 138 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.06.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

19.07.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >