İlan

İlan

İlçemiz Edincik Mahallesi 11107 parsele ait ‘Ticaret Alanı’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.12.2018 tarih ve 1600 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 17.01.2019Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >