İlan

İlan

İlçemiz, Hacıyusuf Mahallesi 556 adaya yönelik 1/1000 ölçekli Bandırma Revizyon İmar Planı Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.04.2017 tarih ve 490 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >