İlan

İlan

İlçemiz, Akçapınar Mahallesi 271 ve 272 nolu parsellere ait  ‘Enerji Üretim Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.03.2018 tarih ve 334 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 17.01.2019Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >