İlan

İlan

İlçemiz, 600 Evler Mahallesi 1282 ada 372, 373, 374, 375 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Kitle Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 113sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 19.01.2017 tarih ve 68 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

14.02.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.

 


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >