İlan

İlan

    İlçemiz Ömerli Mahallesi 108 ada 2 parselde ‘Sanayi Alanı’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 31.05.2021 tarih ve 574 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

       İlgililere ilanen duyurulur. 02.07.2021Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >