İlan

İlan

İlçemiz, Doğanpınar Mahallesi 2048 ada 2 parsel ve 2049 ada 1 parsele ait  ‘Üniversite Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarih ve 187 sayılı kararı ile resen onanmıştır.

Onaylanan Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 04.03.2019Eklenme Tarihi: 04 Mart 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >