İlan

İlan

İlçemiz Edincik Mahallesi 425 ada 5 parselde Sanayi Alanı olarak belirlenen taşınmazın yapılanma koşullarında ‘ Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesi ’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.11.2020 tarih ve 147 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.12.2020 tarih ve 1160 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 26.01.2021

 Eklenme Tarihi: 26 Ocak 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >