İlan

İlan

İlçemiz, Akçapınar Mahallesi 41 parsele ait  ‘Sanayi Alanı' amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bandırma Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2019 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 13.12.2019Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >