İlan

İlan

İlçemiz Ömerköy Mahallesi 120 adaya ait ‘Yol Alanının Düzenlenmesi’ amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.10.2019 tarih ve 919 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 14.11.2019Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >