İlan

İlan

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarına 1 adet Plan Notunun ilave edilmesi amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.11.2020 tarih ve 1027 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 31.12.2020

 Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >