İlan

İlan

İlçemiz, Ömerköy Mahallesi 948 ve 953 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli; İlave Uygulama İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  İlave Uygulama İmar Planı teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 27.04.2017 tarih ve 536 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >