İlan

İlan

 

İlçemiz Yenimahalle muhtelif parsellerde ‘‘Kültürel Tesis Alanı, Konut Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı’ fonksiyon değişikliği amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.03.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.10.2020 tarih ve 773 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 07.12.2020Eklenme Tarihi: 07 Aralık 2020
< Bir Önceki Bir Sonraki >