İlan

İlan

İLAN

 

İlçemiz Ömerköy Mahallesi 664, 1577, 1578, 1579 ve 1646 nolu parsellere ait ‘Sanayi Alanı’ amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 30.10.2018 tarih ve 1201 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur. 27.11.2018Eklenme Tarihi: 27 Kasım 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >