İlan

İlan

İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 2269 ada 26 parselde ‘ Blok Nizam 3 Kat Konut Alanı ’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.03.2021 tarih ve 327 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 27.04.2021Eklenme Tarihi: 27 Nisan 2021
< Bir Önceki Bir Sonraki >