İlan

İlan

İlçemiz İhsaniye Mahallesi 579 ada 14, 15, 16 ve 17 parsellerde  ‘Bitişik Nizam 4 katlı Konut Alanı’ olarak fonksiyon değişikliği amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.09.2018 tarih ve 1006 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

 İlgililere ilanen duyurulur. 11.10.2018Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2018
< Bir Önceki Bir Sonraki >