İlan

İlan

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarında 6 adet Plan Notunun Yürürlükten kaldırılması amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.07.2019 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 26.09.2019 tarih ve 819 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 05.11.2019Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2019
< Bir Önceki Bir Sonraki >