İlan

İlan

İlçemiz Revizyon İmar Planı Plan Notlarında 1 adet Plan Notu değişikliği ve İlave 2 Plan Notu Eklenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.05.2017 tarih ve 660 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

20.06.2017

 Değişikliği görmek için lütfen tıklayınız.


Eklenme Tarihi: 15 Kasım 2017
< Bir Önceki Bir Sonraki >